Kinderdagverblijf Gramsbergen

Tarieven

Wij werken volgens het bekende 'uurtje factuurtje', wat inhoudt dat u alleen de werkelijk afgenomen uren betaalt. Wanneer uw kind ziek is en uw kind niet komt, betaalt u niet, wanneer u een dag vrij bent en uw kind niet komt, betaalt u niet, wanneer u op vakantie bent en uw kind niet komt, betaalt u niet. Wat ons betreft, gewoon zoals het hoort dus. Ook hanteren wij geen afzegperiode van 24 uur zoals veel kinderdagverblijven. Je kunt de avond van tevoren nog gewoon aangeven dat je kind niet komt. Dit houdt uw maandelijkse kosten laag en geen gedoe met verschillende ingewikkelde contracten. 

Inclusief

De prijs is inclusief:
• Luiers
• Fruit
• Lunch
• Drinken
• Tussendoortjes
• Activiteiten

Tussen 8.45 uur en 11.15 uur draaien wij op de peuterspeelzaal een vast programma. Om de kwaliteit hiervan te waarborgen verzoeken wij u om de peuters voor 8.45 uur of na 11.15 uur te brengen. Dit geldt alleen voor de Peuterspeelzaal, in de dagopvang kan u uw kind(eren) brengen en halen wanneer u wilt.

Kosten

Opvang soort:                  onze uur prijs:                    max. vergoeding belasting 2019:
Dagopvang                        €7.95 per uur                        €8.02 per uur
Peuterspeelzaal                  €7.95 per uur                        €8.02 per uur
Buitenschoolse opvang        €7.00 per uur                        €6.89 per uur
Voorschoolse opvang          € 7.00 per uur                        €6.89 per uur

€7.95 of €7.00 per uur is voor u het bruto bedrag. Meestal krijgt u hier een groot gedeelte van terug van de Belastingdienst. U heeft recht op kinderopvangtoeslag wanneer u beide werkt of studeert, of een traject volgt om werk te vinden. Of u volgt verplicht een inburgeringscursus bij een gecertificeerde instelling. Dit geldt ook voor uw toeslagpartner.


Meer informatie hierover vindt u op: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kinderopvangtoeslag

Om uit te rekenen wat u uiteindelijk netto betaalt aan de kinderopvang gaat u naar de site van de belastingdienst toeslagen. www.toeslagen.nl Het is namelijk afhankelijk van zoveel factoren dat het voor ons onmogelijk is om een voorbeeld te geven.