Kinderdagverblijf Eigenwijz

Kosten

Kosten, kinderopvangtoeslag en gemeentelijke subsidie peuterspeelzaal. 

Op www.toeslagen.nl kunt u kijken of u in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag. Ook kunt u op deze site,  www.toeslagen.nl , een proefberekening laten maken hoeveel u via de belasting terugkrijgt voor de kosten van de kinderopvang. Voor de actuele tarieven voor de dagopvang en de buitenschoolse opvang van kinderdagverblijf Eigenwijz kunt u contact met ons opnemen.

Voor het aanvragen van kinderopvangtoeslag heeft u een LRK nummer nodig (zie www.toeslagen.nl). LRK staat voor Landelijk Register Kinderopvang.

  • Het LRK nummer van de dagopvang is: 241183601
  • Het LRK nummer van de peuterspeelzaal is : 270207557
  • Het LRK nummer van de buitenschoolse opvang is: 289638501 

 

Voor alle vormen van kinderopvang geldt dat de kosten grotendeels door de belastingdienst worden vergoed. De netto uurprijs is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen en het aantal kinderen dat u gebruik laat maken van de opvang

Gemeentelijke subsidie peuterspeelzaal

Heeft u géén recht op kinderopvangtoeslag en wilt u toch graag dat uw peuter naar de peuterspeelzaal gaat, dan betaalt u een maandelijkse ouderbijdrage die gelijk is aan de netto uurprijs van de kinderopvang.

Wilt u meer  informatie over de kosten of wilt u hulp bij het aanvragen van kinderopvangtoeslag dan kunt u contact opnemen met Sylvia Wolbink, kinderdagverblijf Eigenwijz.