Kinderdagverblijf Eigenwijz

Wat doen we?

Kinderdagverblijf Eigenwijz biedt 3 soorten opvang: het kinderdagverblijf voor kinderen van 0 tot 4 jaar, de peuterspeelzaal voor peuters van 2 tot 4 jaar en de buitenschoolse opvang voor basisschoolkinderen

Kinderdagverblijf

Voor kinderen van 0 tot 4 jaar

Dagopvang
Dagopvang

Wij zijn een kleinschalige professionele kinderopvang. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen waarvan de ouders/verzorgers aan het werk zijn of studeren,  zich bij ons vertrouwd en geborgen voelen.

We vangen de kinderen op in een gezellige huiselijke sfeer.
Onze groepsruimte heeft plaats voor maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar.

Wij werken op de dagopvang met een verticale groep, wat inhoudt dat kinderen van 0 tot 4 jaar bij elkaar in de groep zitten. De voordelen hiervan zijn:

 • Kinderen hebben gedurende hun hele kinderdagverblijf periode dezelfde pedagogische medewerkers.
 • Kinderen zijn langer bij elkaar.
 • Broertjes en zusjes kunnen bij elkaar op de groep.
 • Kinderen houden dezelfde groepsruimte.
 • Jonge kinderen leren van de oudere kinderen.
 • De oudere kinderen leren van kleins af aan rekening te houden met jongere kinderen.

De ruimte is zo ingedeeld dat er voor iedere leeftijd een ontwikkelingsgerichte speelhoek is, opdat elk kind zich op zijn eigen tempo kan ontwikkelen. Daarbij gebruiken we de methode Uk en Puk. Spelen staat centraal in Uk en Puk. Met de methode Uk en Puk leren we baby’s, dreumesen en peuters nieuwe vaardigheden en volgen de kinderen in de ontwikkeling. Dit door actief bezig te zijn en lekker te spelen.

SPELEN is ontdekken en spelen is groeien.  

Buiten hebben de kinderen bij ons veel speelruimte en dus de mogelijkheid om hun fantasie te kunnen uiten en lekker vrij te kunnen bewegen.

Peuterspeelzaal

Voor peuters van 2 tot 4 jaar

Peuterspeelzaal

De peuterspeelzaal is een goede voorbereiding op de basisschool en zorgt voor een geleidelijke overgang van kinderopvang naar het basisonderwijs.

Onze peuterzaal is gevestigd op basisschool de Prinses Irene in Gramsbergen.

Vanaf 2 jaar gaan onze kinderen vanuit de dagopvang naar de peuterspeelzaal. In overleg met de ouders volgen de peuters dan twee ochtenden per week het peuterspeelzaalprogramma. Dit brengt voor ouders geen extra kosten met zich mee. Naar de peuterspeelzaal gaan vindt plaats binnen de opvangtijden van de peuters.

Onze peuterspeelzaal is er voor alle kinderen van 2-4 jaar. 

Dus ook peuters van ouders die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag zijn heel erg welkom op de peuterspeelzaal. 

De overheid (de gemeente Hardenberg) stimuleert het bezoek van uw peuter aan de peuterspeelzaal en subsidieert daarom dan ook een groot deel van de kosten. Deze subsidie hoeft u als ouder niet zelf aan te vragen; dat regelen wij voor u.

De meerwaarde van de peuterspeelzaal is samen te vatten in de volgende uitgangspunten:

 • goede voorbereiding op het basisonderwijs
 • het stimuleren van sociale contacten en vriendschappen
 • ondersteuning van ouders bij de opvoeding
 • verankering van activiteiten in de wijk
 • spelenderwijs ontwikkelingsstimulering met een vaste erkende methode  Uk en Puk .
 • het bevorderen van de sociale emotionele ontwikkeling
 • het bieden van verantwoorde, veilige speel – en spelmogelijkheden
 • het bevorderen van de ontwikkeling van de motoriek
 • het begeleiden van de creatieve ontwikkelingen van uw kind
 • taal- en rekenontwikkeling stimuleren
 • vroegtijdig onderkennen van problemen         
 •  

Het peuterspeelzaalprogramma is verdeeld over twee dagdelen per week. We werken hierbij met een vaste groep en vaste gezichten op de groep. Kinderen bij wie een ontwikkelingsachterstand wordt geconstateerd komen in aanmerking voor een meer intensief voorschools programma; het VVE programma. Voor deze kinderen is er de mogelijkheden om zonder extra kosten en tegen een speciaal laag tarief,  extra dagdelen deel te nemen aan de peuterspeelzaal. 

Buitenschoolse opvang

Voor kinderen die naar de basisschool gaan

Buitenschoolse opvang
Buitenschoolse opvang

De buitenschoolse opvang is bedoeld voor kinderen die naar de basisschool gaan. Buitenschoolse opvang bestaat uit :

 • voorschoolse opvang,
 • naschoolse opvang en
 • vakantie opvang

 

Wij hebben voor onze kinderen  verschillende  ruimtes waar ze kunnen deelnemen aan leuke en uitdagende activiteiten die aangeboden worden aan de hand van thema’s.

Zo hebben we een atelier ruimte, een huishoek, een ruimte met constructie materiaal en (technisch) lego en een mediahoek waar gedurende een bepaalde tijd tv kan worden gekeken, maar ook computerspelletjes kunnen worden gespeeld. Ook is er een leeshoek en natuurlijk de grote groepstafel waar we kunnen tekenen, knutselen of samen een spelletje kunnen spelen. Er is ook altijd  voldoende ruimte voor vrije spel wanneer daar behoefte aan is.

Halen / brengen van en naar school

Kinderen worden door een vaste medewerker gehaald van school, of ’s morgens gebracht. Onze medewerkers zijn herkenbaar aan het hesje met daarop het logo van Eigenwijz.  De kinderen worden, afhankelijk van de afstand, te voet of met de auto gehaald en gebracht.

Vakantie opvang

In de vakanties zorgen wij voor een activiteitenprogramma dat aansluit bij de interesse van de kinderen. We hebben ook een kinderraad die samen met de pedagogisch medewerkers een vakantieprogramma opstelt. Per vakantie overleggen we met de kinderraad en stellen op basis van de voorkeur van de kinderen een programma vast. Vanzelfsprekend rekening houdend met de leeftijd van de kinderen. En altijd is er de ruimte voor vrij spel en het maken van eigen keuzes door de kinderen.